Vilka lagar gäller för jägare?

Last modified date

Som jägare hanterar man vapen och man har både djurs och människors liv i sina händer när man hanterar vapen i laddat skick. Det är alltså viktigt att man håller koll på alla gällande lagar, både för andras och för sin egen skull. Att slarva med lagarna kan kosta både jägarexamen, vapenlicenser och liv.

Vapenlagar

När man hanterar jaktvapen är det viktigt att man känner till alla de vapenlagar som finns. Det är till exempel viktigt att veta hur vapen ska transporteras och förvaras. Man måste också ha koll på vad man får skjuta och hur man överlag ska hantera vapnet.

Jaktlagen

Man behöver också känna till lagar kring jakt så man vet vad man får skjuta och när. Om man bryter mot de här lagarna kan man dömas för jaktbrott och där finns även fängelse i straffskalan.

Allemansrätten

I skogen gäller allemansrätten. Det betyder att man som jägare inte har tillåtelse att jaga iväg någon annan från skogen bara för att man ska jaga. Bärplockare och andra har precis lika stor rätt att vara i skogen, och vill de inte flytta på sig, får man helt enkelt planera om jakten.

kalle