Mät radonet i jaktstugan

Last modified date

Alla bostäder behöver en radonmätning, speciellt dem som ligger i markplan, det vill säga hus och villor. Även du som köper en jaktstuga bör göra en radonmätning eftersom radon som dras ner i lungorna är den näst största orsaken till att man får lungcancer. När du köper en ny jaktstuga eller när du bygger om den ska du alltså utföra en radonmätning från https://radea.se/.

Mät radonet hos https://radea.se/

Hos https://radea.se/ kan du göra en radonmätning snabbt och effektivt för att se halterna av radon i din bostad. Det kan vara bra att redan innan köpet kolla med din mäklare om en sådan mätning redan utförts eller om du behöver göra det själv. Hos https://radea.se/ mäts din inomhusluft med ett mätverktyg, du kan göra en snabbare mätning men också en långtidsmätning om du har större misstankar. Problemet är att radon inte märks förrän det är för sent, det är både luktfritt och syns heller inte.

När kan man få förhöjda halter?

Radon finns i marken och du som har en jaktstuga med grävd brunn eller ett hus som har blåbetong i sig ligger ibland i riskzonen. Hus ska byggas radonsäkert och detta gäller speciellt flerfamiljshus. Ibland går det dock inte att förhindra att radon läcker in i huset, speciellt om det ligger nära marken.

Det finns flera åtgärder du kan göra för att göra dig av med de förhöjda halterna av radon i din jaktstuga. En jaktstuga ligger ofta väldigt isolerad och där är det du själv som måste se till att dessa åtgärder skapas. Det första som ska göras är att du tätar i grunden, såsom sprickor och andra otäta utrymmen där radonet läcker in. Radon är en gas som lätt sipprar in där det är otätt. Du kan också sanera med radonsug vilket du anlitar ett företag för, såsom https://radea.se/.

Det är viktigt att veta varifrån radonet kommer. Ofta är det från marken men det kan också komma från vattnet. I det senare ska du avskilja vattnet och göra en luftning av vattnet. Det finns mer om radonmätning och avskiljning med mera som du kan läsa om på Boverkets hemsida.

Jaga utan oro

Du som har köpt en jaktstuga är naturligtvis glad att kunna börja använda den så fort som möjligt inför jakt på vilt. Men se till att stugan är okej att bo i och att du slipper radonet innan du installerar dig. Att jaga är något som brukar göras i längre perioder och du vill ju inte vistas någonstans och riskera att bli sjuk på grund av radon!

kalle