Jaga med lös hund eller inte

Last modified date

Under jakten kan man ofta se skyltar ute i skogen och längs med vägarna där det står att jakt med hund förekommer. I nästan alla jaktlag har man en eller flera jakthundar, och det finns till och med lagar som säger att en eftersökshund ska finnas tillgänglig under jakt.

Jakt med lös hund

Under många former av jakt jagar man med lös hund och det innebär att hunden springer helt fritt och letar spår. Hunden jagar sedan fram viltet och ställer det så jägarna kan skjuta. I några fall har man en pejl på hunden så man kan se var i skogen den är.

Hund i lina

Vissa jägare vill inte släppa hunden helt lös utan de går istället med hunden i en lina och låter den leta spår. Nackdelen med den metoden är att man hörs mer och djuret fokuserar inte bara på hunden. Fördelen är att man aldrig tappar bort sin hund och man minskar också risken att hunden ska komma till skada under jakten.

Eftersökshund

En eftersökshund är en hund som är särskilt utbildad för att hitta skadeskjutet eller påkört vilt. De kan hitta väldigt små blodspår och även ta ner djur på egen hand.

kalle